برگزاری جلسه گفتمان دینی

برگزاری جلسه دینی با حضور حجه الاسلام حیدری